Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Pakistan Standards and Quality Control Authority er sentralt organ mht. produktkrav og standarder. Pakistan har en liste på totalt 78 produkter som må oppfylle pakistanske sta...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo-hovedhavn i Papua Ny-Guinea rundt 45-50 dager. Omlastinger må normalt påregnes. Gods transporteres sjøveien for videre distribusjon der dett...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Bør være solid og tåle hardhendt behandling. Høy, strå og brukte sekker og...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Enkelte varer/varegrupper er underlagt spesiell lovgivning. Dette gjelder blant annet for: - Medisinske og farmasøytiske produkter: skal være registrert i Qatar. - Veterinærme...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - hovedhavn i Kongo er 30-35 dager. Kun en liten del av veinettet er asfaltert (2,794 km av totalt 153,497 km). I regntiden kan det være...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Landets juridiske system er basert på tyskromersk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presis...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må tegnes i det nasjonale forsikringsselskapet (SARC - Société d'Assurances et de Reassurances du Congo). Dette innebærer at leverans...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012