Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett og sedvanerett.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med k...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje En bør ta hensyn til hardhendt behandling av godset, og særlig det tropisk...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner 11. mars 2011 ble det vedtatt forskrift om sanksjoner mot Libya, jf. Sikkerhetsrådets resolusjon 1970 (2011) og EUs rådsbeslutning 2011/137/FUSP. Det er...

   01.06.2012

  • Handelsinformasjon - land


   Her finner du kilder som kan gi deg nyttig bakgrunnsinformasjon om Norges eksportmarkeder. CIA World Factbook Søk opp landet du ønsker mer informasjon om på første side av eksporthåndboken. Til tross ...

   01.06.2012

  • 2. Bruk av veksel ved eksport


   Veksel er et betalingsdokument med lange historiske røtter og brukes ofte i forbindelse med dokumentinkasso (kapittel 3) og remburs (kapittel 4). Da kunnskapen om veksler i dag hos mange er mangelfull...

   15.07.2013

  • 3. Dokumentinkasso


   Hva er dokumentinkasso? Dokumentinkasso er en betalingsform hvor kjøpers bank utleverer dokumenter til kjøper mot betaling eller aksept av veksel etter oppdrag fra selger. Betalingsformen har mange li...

   15.07.2013

  • Dokumentinkasso - begrensninger


   Sett fra eksportørens synsvinkel har dokumentinkasso del begrensninger. Disse begrensningene viser seg særlig i forhold til remburs: Når kjøper ikke vil betale (Documents Against Payment) eller vil ik...

   01.06.2012

  • Helligdager - nasjonale


   En oversikt over nasjonale helligdager finner du her. Vær oppmerksom på at helligdager ikke alltid er det samme som fridager. Det er viktig å sjekke at kontraktsfestede leveringsdatoer ikke kolliderer...

   01.06.2012

  • Fordeler med dokumentinkasso


   Fordelene med dokumentinkasso er, stikkordsmessig: Kjøper får ikke tilgang til varene uten betaling eller aksept av veksel Spesielt ved sjøtransporter og omsettelige sjøfraktdokumenter - adressert til...

   01.06.2012