Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (275)
 • Tjenester (221)
  • Frihandelsområder


   I de siste årene har det skjedd en radikal liberalisering av verdenshandelen og en åpning av markeder både for varer og tjenester. Helt nye regimer er etablert på globalt nivå innen rammene av WTO. De...

   01.06.2012

  • Handelsinformasjon - land


   Her finner du kilder som kan gi deg nyttig bakgrunnsinformasjon om Norges eksportmarkeder. CIA World Factbook Søk opp landet du ønsker mer informasjon om på første side av eksporthåndboken. Til tross ...

   01.06.2012

  • Helligdager - nasjonale


   En oversikt over nasjonale helligdager finner du her. Vær oppmerksom på at helligdager ikke alltid er det samme som fridager. Det er viktig å sjekke at kontraktsfestede leveringsdatoer ikke kolliderer...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Med importrestriksjoner forstås tiltak fra myndighetene som sikter mot å begrense eller overvåke innførselen til landet. Importrestriksjoner trenger ikke alltid være i form av bevisst diskriminerende ...

   01.06.2012

  • Merking av varer


   Svært mange land krever at varer skal være merket med ”made in Norway” eller tilsvarende betegnelse på et annet språk. Det kan også være krav om at tilsvarende merking gjentas på transportemballasjen ...

   01.06.2012

  • Standarder


   En standard er et dokument som beskriver viktige deler av et produkt, en tjeneste eller en arbeidsprosess. En standard kan blant annet angi hvilken størrelse et produkt skal ha. For eksempel fører sta...

   01.06.2012

  • Adresser


   Tunisias representasjon i Norge: Embassy of the Republic of Tunisia Drammensveien 82 C, 0271 Oslo Telefon:  22 41 72 00 / 01 Telefaks: 22 41 72 04 E-post: mail@tunisiaamb.no   Hjemmeside Norges repres...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst fire eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detalje...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012