Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Sør-Trøndelag


   Sentralbord Telefon: 73 87 62 70 E-post: sortrondelag@innovasjonnorge.no Hans Fredrik Emdahl Arbeidsområder: IFU/OFU, Helse, IKT, teknologi, forsvar Telefon: 73 87 62 76 E-post: haemd@innovasjonnorge....

   02.01.2013

  • IFU/OFU - Sør- og Vestlandet


   Ei evaluering over fem år viser at IFU/OFU-programmet i større grad enn før gir læring, innovasjon og auka verdiskaping. Funna tyder på at modellen bør nyttast på fleire prosjekt og finansieringsordni...

   15.03.2013

  • Fordeler for pilotkunden


   Pilotkunden får stille sine krav og spesifikasjoner til utviklingen av produktet/løsningen. Betydelig reduksjon av prosjektkostnader og finansiell risiko. Muligheten til å samarbeide med norske små og...

   17.08.2016

  • Hva kreves for å søke EU-midler i Horisont 2020?


   Kravene vil variere noe avhengig av hva slags del av Horisont 2020-programmet det er snakk om og hvordan prosjektet organiseres. For bedrifter kan man generelt si at det er nødvendig med vekstambisjon...

   29.05.2017

  • Overnattingsstatistikk for mars 2017


   I mars var det i underkant av  2,2 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder. Det er en tilbakegang på én prosent fra mars 2016. Norske gjestedøgn økte med én prosent, mens utenlandske ...

   12.05.2017

  • Overnattingsstatistikk for april 2017


   Etter tre vintersesonger på rad med god vekst, snudde det i år. Antall kommersielle gjestedøgn fra januar til april viser en nedgang på to prosent. Norske gjestedøgn ligger én prosent under og antall ...

   16.06.2017