Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • EU/Jordan avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 209/2006 Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Jordan Varer som har opprinnelse i EU eller Jordan i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen, varer som har opprinne...

   01.06.2012

  • EU/Makedonia avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 99/2008, sid. 27-134. Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Makedonia Varer som har opprinnelse i EU eller Makedonia i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen. Opp...

   01.06.2012

  • Standarder


   En standard er et dokument som beskriver viktige deler av et produkt, en tjeneste eller en arbeidsprosess. En standard kan blant annet angi hvilken størrelse et produkt skal ha. For eksempel fører sta...

   01.06.2012

  • Tolltariff


   Beregning av toll og avgifter ved import til et land, er basert på varens tolltariffnummer. Alle land bruker en tolltariff for å klassifisere en varens tolltariffnummer. I dag har alle WTO land, samt ...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Merverdiavgift i EU


   Handler du med eller i EU og lurer på hvordan du skal gå frem i momsspørsmål? Vi hjelper din bedrift med moms (MVA) i EU. Prinsippene for moms i EU EUs regelverk om moms er ikke en del av EØS-avtalen....

   11.06.2015

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Jernbanetransport via Russland, Kasakhstan med videre vil ofte være en aktuell transportvei. Lange transporttider og betydelige transittgebyrer må påregnes. Innland med ...

   01.06.2012

  • Importhavner


   Her nevnes viktige importhavnene i de enkelte land, herunder også innlands- og elvehavner der disse er av betydning for varetransporten. De største havnene i er gjerne vel utstyrt for å håndtere conta...

   01.06.2012

  • Tollflyplasser


   Ikke alle flyplasser, selv store, er tollflyplasser. Dette betyr at du ikke får innfortollet ankommende varer på en flyplass hvor tollvesenet ikke er representert. I verste fall må varene sendes i tra...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Med transportforhold omtales særtrekk ved transporten: Til vedkommende importland Inne i importlandet Når det gjelder transporten til vedkommende land tar vi fortrinnsvis opp: Hvilke transportformer s...

   01.06.2012