Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst en original og en kopi på fransk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. På kopien påføres "Copie...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk og tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato o...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Trinidad og Tobago er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO. Merking av varer Spesielle merkingsbestemmelser gjelder blant annet for visse m...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser Emballasje Trinidad og Tobago har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandlin...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturaen skal skrives ut i minst 3 orginaler og 2 kopier og den bør være på spansk og skal in...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo- Montevideo er 25-30 dager Prinsipielt skal all varetransport via sjøveien fraktes med skip som seiler under uruguaysk flagg. Unntak må godk...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Emballasje Uruguay har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasje, ISPM 15. Se nærmere informasjon under...

   01.06.2012

  • Adresser


   Uruguays representasjon i Norge: Uruguay har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Stockholm: Embassy of the Oriental Republic of Uruguay Kommendörsgatan 35 P.O. Box 10 114 S-100 55 Stockholm ...

   01.06.2012