Søk

 • Alle kategorier (7642)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (175)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett.  Foreldelsesfrist  Generelt 20 år. Rettslig oppfølging Brusselkonvensjonen angående ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Ja Mer bakgrun...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Foreldelsesfrist Ingen sikre opplysninger foreligger. Rettslig oppfølging Det finnes...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen, eller gjennom EUs TARIC. Fortolling og lagring Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikk...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 leu = 100 bani. Valutakode  RON. Vanlig faktureringsvaluta NOK eller EUR. Valutakalkulator  Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landrisiko Risiko...

   01.06.2012

  • Adresser


   Romanias ambassade i Oslo: Embassy of Romania Oscars gate 51 0244 Oslo Telefon: 22 44 15 12 Telefax: 22 43 16 74 E-post: oslo@mae.ro Hjemmeside Innovasjon Norge har kontor i Bucharest: For kontakt- og...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Solid emballlering anbefales på grunn av til dels ekstreme værforhold, lan...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes på engelsk, russisk eller tysk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Varebeskrivelsen bør være nøyaktig...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012