Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Merking med opprinnelsesland for alle importerte ferdigvarer beregnet på detaljsalg. For godstransport via Hellas m...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 55 (2016). Tendens: Negativ. 

   13.05.2016

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Tollflyplasser Luqa. Importhavner Valletta og Marsaxlokk. Pakkepost Høyeste vekt 31,5 kilo, inkludert luftpost 1. Internasjonalt postadressekort vedheftethandelsfaktura o...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Malta er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet ti...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Minimum 3 eksemplarer anbefales. Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til pre...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Tollflyplasser Luqa. Importhavner Valletta og Marsaxlokk.

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for bla kjemiske produkter, kosmetikk, medisinsk utstyr og farmasøytiske produkter.  Forhåndsinspeksjon av varer Det foreligger ingen krav om f...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle formular kreves. Opplysninger i faktura må være i henhold til kravene i kjøpskontrakten.  Faktura skal angi event...

   01.06.2012

  • Adresser


   Modovas har ingen representasjon i Norge, se Stockholm: Republikken Moldovas ambassade Engelbrektsgatan 10 S-144 32 Stockholm Sverige Telefon: +46 8 411 40 64 Telefax: +46 8 411 40 74 E-mail: assistan...

   01.06.2012