Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (275)
 • Tjenester (221)
  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Fra og med 5. mars 2010 er det innført eksportrestriksjoner ved salg av varer og tjenester til Eritrea. Restriksjonene omfatter blant annet forbud mot e...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle importører må ha importtillatelse og en (Business License) fra Ministry of Trade and Industry. Enkelte varekategorier er forbudt innført samt det for noen varer m...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Der er spesielle krav til visse produkter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Spesielle regler for farmasøytiske produkter, blant ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Nei World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgr...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Der er spesielle krav til visse produkter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Farmasøytiske produkter: spesielle bestemmelser med ...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Forsikring må normalt tegnes i Etiopia. Transportmerking Alle kolli må merkes på engelsk eller fransk i henhold til konnossement. Netto- og bruttovekt i ...

   01.06.2012

  • Island


   TableAndGraf

   01.06.2012