Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Arkitektur ut i verden


   Syv norske arkitektbedrifter er valgt ut til å delta på Arkitektur ut i verden-programmet. De får kompetanse og kapital i eksportfasen.

   07.03.2017

  • Samarbeid kan gi økt innovasjon


   Ifølge en ny undersøkelse fra BI:CCI er sammenhengen mellom innovasjonsgrad og bruken av kreative bransjer tydelig.  Kreativ næring kan bidra til økt innovasjon i andre næringer og gi fart på omstilli...

   10.03.2017

  • Bygg Bedrift


   Ønsker du å få kontroll på dine inntekter og utgifter? Bygg Bedrift er et kompetanseprogram for kreative bedrifter med ambisjoner.

   07.03.2017

  • Prisdryss til «Spill ut i Verden»-gründere


   D-Pad Studio, Dirtybit og Red Thread Games vant stort under helgens kåring Spillprisen 2016. Den 25. januar drar selskapene til Stockholm for å møte svensk spillbransje. Turen er del av programmet «Sp...

   13.01.2017

  • Kvalifiserer din bedrift?


   Vi har jobbet med kulturell og kreativ næring i noen år allerede. I oktober 2013 ble det etablert en treårig kulturnæringssatsing i Innovasjon Norge. I 2017 fikk vi vårt første oppdrag fra Kulturdepar...

   07.03.2017

  • Innovasjon Norges regelverk vedrørende gaver


   Det følger av Innovasjon Norges etiske retningslinjer og antikorrupsjonspolicy at ansatte og andre som utfører tjeneste for selskapet i utgangspunktet ikke kan motta gaver eller andre begunstigelser i...

   23.11.2017

  • Etikk og etterlevelse i Innovasjon Norge


   Innovasjon Norge skal være et selskap med ansvarlige og etisk bevisste medarbeidere. Dersom du (i) opplever at Innovasjon Norge ikke utøver sin virksomhet i samsvar med gjeldende rett eller allmenne e...

   06.10.2017

  • Årsrapport 2005


   Innovasjon Norge har eksistert i to år. Vi har levert resultater slik vi skal og har utnyttet pengene våre godt. Stort sett har vi verken brukt for mye eller for lite.

   28.03.2012

  • Innovasjon Norge mener


   Innovasjon Norge er en sentral aktør i norsk næringsliv. Vår virksomhet spenner over store områder, fra å hjelpe bedrifter til å etablere seg, bidra til at nye idéer blir spennende produkter og til å ...

   01.08.2017

  • Personvernerklæring


   Denne personvernerklæringen handler om hvordan Innovasjon Norge samler inn og bruker personopplysninger om deg.

   02.01.2015