Søk

 • Alle kategorier (6968)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (201)
  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesiell formular forlanges. UN Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. Den skal videre angi FOB- og CIF-verdier, samt spesifiserte frakt- og f...

   18.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner.  Kredittinformasjon Årsregnskap er kun tilgjengelig for børsnoterte aksjeselskaper. Frivillig oversendt regnskapsinformasjon finnes til en viss grad for privat...

   17.01.2018

  • Produktkrav


   For en rekke varegrupper er det omfattende bestemmelser til de ulike produktkrav. Dette kan være krav til visse standarder eller merking av varer. Det anbefales tett samarbeid med importør mht. produk...

   17.01.2018