Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Berlevåg


   I Berlevåg dominerer fisket.  Strukturendringer i næringen fører til arbeidsledighet og fraflytting. Omstillingen skal snu dette.

   26.09.2016

  • Bø og Øksnes


   Kommunene har over lang tid mistet arbeidsplasser og mange har flyttet fra. Som omstillingsregion mottok kommunene et årlig tilskudd på inntil 4,5 millioner fra perioden 2006 til 2012. Målet var å ska...

   26.09.2016

  • Aktører og roller i omstillingsprosessen


   Det er mange aktører involvert i omstillingsarbeidet i omstillingsområdet. Det er viktig at roller og ansvar avklares tidlig i perioden. Uavklarte ansvarsforhold hemmer fremdriften.

   22.09.2016

  • Kurs i Internasjonal netthandel


   16.11.2017

   08.30-12.00

   Innovasjon Norge, Akersgata 13

   Er du i ferd med å lansere din nettbutikk internasjonalt? I dette kurset gir vi råd og veiledning om hvordan du kan forberede din bedrift til å utføre en vellykket grenseoverskridende netthandel og hv...