Søk

 • Alle kategorier (7642)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (175)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 dansk krone = 100 øre Valutakode DKK Vanlig faktureringsvaluta Danske kroner Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Landri...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Bør skrives ut i minst to eksemplarer på engelsk. Se fa...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser Emballasje Gjenbrukssystem for papir, big bags, fiskegarn, glass, jern, metaller mv. En...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten lisens. Krav om innførselslisens gjelder for visse varer. Ta kontakt med importør for ytterligere informasjon. En rekke varer kreves ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre signerte originaler på engelsk, russisk eller georgisk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se f...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Gibraltar hører forfatningsmessig inn under Storbritannia. De fleste varesorter kan importeres uten restriksjoner. Noen få varesorter er forbudt innført. Forhåndsinspe...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation : Nei World Customs Organisation : Ja Verdensbanken : Ja Det Internasjonale Pengefond : Ja Forente Nasjoner: Nei OECD: Nei Mer ...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet Euro = 100 cent. Valutakode EUR. Vanlig faktureringsvaluta  NOK eller EUR. Valutakalkulator  Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landrisiko  Risiko...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt omtollbehandling. Fortolling og lagring Hellas er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Hellas, og at felles regelverk knyttet til tollprose...

   01.06.2012