Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er spesielle krav til visse produkter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Varer som er underlagt spesielle bestemmelse er blan...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesiell formular forlanges. UN Layout Key anbefales.Fakturaen bør skrives ut i minst tre eksemplarer på spansk eller engel...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Kollimerkingen bør være utført med sjablong og i overensstemmelse med de angivelige betegnelsene i handelsfakturaen...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumenter og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i 1 orginal og to kopier på fransk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detaljert o...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres fritt. Innførselslisens er kun påkrevd for noen få varesorter som vin, sprit, tobakksvarer og sigarettpapir. Noen varesorter er det ulovli...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på dansk, tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avt...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 dansk krone = 100 øre. Valutakode DKK Vanlig faktureringsvaluta DKK eller USD Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Landri...

   01.06.2012

  • Adresser


   Grønlands representasjon i Norge: Representert gjennom Den danske ambassade i Oslo: Danmarks Ambassade Olav Kyrres gate 7 0244 Oslo Telefon: 22 54 08 00 Telefaks: 22 55 46 34 E-post: oslamb@um.dk Norg...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens er vanligvis ikke nødvendig. Hvis innførselslisens er påkrevd, er den normalt gyldig i ett år. Nær kontakt med importør anbefales. Forhåndsinspeksjon ...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk, tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og ...

   01.06.2012