Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Hvordan forholder jeg meg til MVA (merverdiavgift)?


   Innovasjon Norge kan ikke finansiere midlertidige kapitalutlegg som merverdiavgift (MVA). MVA kan dermed ikke godkjennes som en del av grunnlaget for tilskuddet. Til informasjon så godkjennes det frad...

   13.07.2016

  • Hvordan dokumentere markedsaksept?


   Markedsaksept kan dokumenteres ved for eksempel å vise til konkrete resultater fra markedsundersøkelser og kundeintervjuer, crowdfunding-kampanjer, eller ved å legge frem dokumentasjon på uttalelser e...

   13.07.2016

  • Hvordan og av hvem bekreftes prosjektregnskapet?


   Tilsagnsbrevet definerer hvilke kostnader som støttes i prosjektet. Vi trenger en bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører hvor de skriver at kostnadene er regnskapsført og anvendt i henhold til t...

   13.07.2016

  • Hvordan dokumentere prosjektfinansieringen?


   Når du søkte på etablerertilskudd beskrev du hvordan prosjektet skulle fullfinansieres, for eksempel gjennom eget arbeid, private midler, annen offentlig finansiering, banklån, over drift etc. Når vi ...

   11.07.2016

  • Hvordan får jeg utbetalt tilskuddet?


   Markedsavklaringstilskudd Tilskuddet utbetales i 2 omganger. Første 50 % ved aksept og dokumentasjon av eventuelle særvilkår Siste 50 % ved prosjektets slutt, etter skriftlig anmodning fra søker. På M...

   11.07.2016

  • Innovasjonslån


   Innovasjonslån kan gis som toppfinansiering til oppstartselskaper i alle bransjer, og kan kombineres med andre av våre finansieringstilbud. 

   22.12.2017

  • Oppstartlån


   Oppstartlån kan gis én gang per selskap i kommersialiseringsfasen. I denne fasen er det to muligheter, enten Kommersialiseringstilskudd eller Oppstartlån. Etter at kommersialiseringsfasen er gjennomfø...

   10.02.2017

  • Har jeg et tydelig budskap?


   Forstår mine kunder hvilket problem jeg løser? Forstår investorene hva prosjektet mitt handler om? Forstår Innovasjon Norge hva prosjektet mitt handler om? Husk at vi bare er mennesker som forsøker så...

   22.06.2016

  • Skalerer forretningsmodellen min?


   Har jeg en skalerbar forretningsmodell? Er forretningsmodellen avhengig av andre, og i tilfelle hvem? Hvilke partnere trenger jeg? Er forretningsmodellen unik? Finnes det en unikhet i verdikjeden som ...

   22.06.2016