Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Bør være solid og tåle hardhendt behandling. Høy, strå og brukte sekker og...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Enkelte varer/varegrupper er underlagt spesiell lovgivning. Dette gjelder blant annet for: - Medisinske og farmasøytiske produkter: skal være registrert i Qatar. - Veterinærme...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Enkelte varer er underlagt spesiell lovgivning. Dette gjelder blant annet for medisinske og farmasøytiske produkter som skal være registrert hos saudiarabiske myndigheter.   F...

   01.06.2012

  • ISO - Fullt medlemskap


   Dette gjelder nasjonale standardiseringsorganer som deltar fullt ut i arbeidet med og avstemninger om bruk og revisjon av internasjonale standarder. I Norge har for eksempel Norges Standardiseringsfor...

   01.06.2012

  • ISO - Abonnentmedlemskap


   Abonnementsmedlemskap er først og fremst en ordning rettet mot små og fattige land. Organer med abonnementsmedlemskap har liknende status som korrespondentmedlemmer, med unntak av medlemskontingenten ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 metical = 100 centavos Valutakode MZM Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner når innførselslisens er innvilget. Landrisiko R...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og SACU trådte i kraft i 2008. Avtalen mellom partene innebærer at industripro...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer krever forhåndsinnspeksjon ( Pre-Shipment Inspection). Alle varer med FOB-verdi over 2 000 000 XOF krever forhåndsinnspeksjon, uavhenging om delparti e...

   01.06.2012