Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Nordland


   Sentralbord Telefon: 75 54 20 00 E-post: nordland@innovasjonnorge.no Oddvar Staulen Arbeidsområder: Prosjektfinansiering i hele verdikjeden Telefon: 75 54 20 43 E-post: oddvar.staulen@innovasjonnorge....

   20.03.2013

  • Bærekraft og god forretningsskikk


   Vi skal bidra til at norsk næringsliv får styrket sin konkurransekraft internasjonalt.  Våre tjenester skal bidra til at å løfte de prosjektene som har størst nytte for samfunnet. Derfor er god forret...

   14.02.2015

  • Hvordan håndtere korrupsjonsrisiko?


   Driver du forretninger i utlandet må du være forberedt på å møte korrupsjon. I mange land er det for eksempel vanlig å kreve bestikkelser, gaver eller tjenester i bytte for en kontrakt eller forretnin...

   26.03.2014

  • Bioøkonomi


   Produksjon og foredling av råvarer fra hav og land har en stadig viktigere plass i norsk økonomi. Det er en økende global etterspørsel etter mat, fôr, materialer, kjemikalier og energi fra biobaserte ...

   22.04.2015

  • Buskerud og Vestfold


   Vi hjelper deg som skal etablere eller allerede driver virksomhet i Buskerud og Vestfold. Vi tilbyr finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig for deg å bygge en bedre bedrift, ...

   25.06.2012

  • FINDMYSHEEP AS


   Store tap på utmarkebeite for sauebonden Marit Mjøen Solem måtte gjøres noe med. Svaret ble en egenutviklet e-bjelle med innebygd GPS for å ha kontinuerlig oversikt over dyr på beite, også på steder d...

   03.03.2017

  • Markedsorientering


   Kun 1 av 7 norske bedrifter er markedsorientert viser en undersøkelse Innovasjon Norge har gjennomført. Markedsorientering er en forutsetning for å lykkes i en globalisert verden.

   29.01.2013