Søk

 • Alle kategorier (7631)
 • Ansatt (724)
 • Nyhet (172)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (219)
  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av t...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på engelsk angloamerikansk rett, men med vesentlige endringer innført med grunnlag i sedvanerett. Forelde...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Adresser


   Irlands representasjon i Norge: Embassy of Ireland Haakon VIIs gate 1 0244 Oslo Telefon: 22 01 72 00 Telefax: 22 01 72 01 E-post: osloembassy@dfa.ie Hjemmeside Den norske ambassade i Dublin: Royal Nor...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk, tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og ...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser Emballasje Krav til merking som i Frankrike. Utover dette bør emballasjen være ekstra s...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse typer varer gjelder kompliserte lover og forskrifter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Standarder Guyana er korrespond...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Myndighetene skal godkjenne import av våpen, avfall, farmasøytiske produkter, næringsmidler og landbruksprodukter. Forhåndsinspeksjon av varer Krav om forhåndsinspeksj...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen kjente bestemmelser. Transportmerking Ingen kjente bestemmelser. Emballasje Bør være solid og tåle hardhendt behandling. Transportdokumenter Fraktb...

   01.06.2012