Søk

 • Alle kategorier (6637)
 • Ansatt (721)
 • Nyhet (139)
 • Arrangement (230)
 • Tjenester (198)
  • 2015


   Denne statistikken gir deg oversikten over norsk handel med utlandet, fordelt på fylke, sektor og varegruppe.

   01.01.2016

  • 2012


   Denne statistikken gir deg oversikten over norsk handel med utlandet, fordelt på fylke, sektor og varegruppe.

   20.06.2011

  • Marin og sjømat


   Driver du med fiskeri og havbruk, eller leverer teknologi og tjenester til marin næring? Kan du bidra til en bedre utnyttelse av marint råstoff? Da har vi tjenester for deg.

   28.04.2016

  • Maritim


   Vi loser deg videre!

   02.05.2016

  • Helsesatsinga


   Helsesatsinga omfattar eit breitt spekter av produktområde. Eksempel på dette er nye medisinar, medisinsk teknologi og helserelatert IKT.

   02.05.2016