Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Landets juridiske system er basert på tyskromersk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presis...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på belgisk og tyskromersk rett, samt sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid o...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse typer varer gjelder kompliserte lover og forskrifter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer. Farmasøytiske varer sk...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Faktura skrives på fransk i 4 eksemplarer. Følgende erklæring bør skrives på fakturaen og unde...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Rwanda er innland. Gods transporteres til Rwanda via Mombassa (Kenya), med jernbane til Kampala (Uganda), og videre til Kigali ved landtransport. En annen mulighet er via...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesiell formular forlanges. Bør skrives på fransk og leveres i to eksemplarer. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se f...

   01.06.2012

  • Adresser


   Ambassadør for den Sentral- Afrikanske Republikk: Sissel Breie Telefon: 22 24 39 65 E-post: sb@mfa.no

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation : Ja World Customs Organisation : Ja Verdensbanken : Ja Det Internasjonale Pengefond : Ja Forente Nasjoner : Ja OECD : Nei Mer ...

   01.06.2012

  • Adresser


   Sierra Leones har ingen representasjon i Norge, se London: Embassy of the Republic of Sierra Leone 41, Eagle Street Holborn GB-London WC1R 4TL Telefon: +44 20 7404 0140 Fax: +44 20 7430 9862 E-post: i...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Generelt vanskelig transportforhold på grunn av indre uro og manglende rettssikkerhet. Få direkte seilinger fra europeiske til somaliske havner. Transport via Djibouti k...

   01.06.2012