Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må vanligvis tegnes i Syria. Transportmerking TIR Carnet kan benyttes. Emballasje Syria har tiltrådt den internasjonale konvensjonen ...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Tunisia trådte i kraft 01.08.2005. Avtalen mellom partene innebærer at indu...

   01.06.2012

  • Adresser


   Tunisias representasjon i Norge: Embassy of the Republic of Tunisia Drammensveien 82 C, 0271 Oslo Telefon:  22 41 72 00 / 01 Telefaks: 22 41 72 04 E-post: mail@tunisiaamb.no   Hjemmeside Norges repres...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst fire eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detalje...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan importeres uten importlisens. Enkelte produkter er kvoteregulert og lisens er nødvendig. En del kjemikalien og farmasøytiske produkter kan ikke imp...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized (Commodity Description and Coding) System -HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som beregnes av CIF-verdien. E-sv...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten her. Juridisk system Zimbabwes juridiske system er en blanding mellom angloamerikansk rett, tyskromersk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bru...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst fire eksemplarer på engelsk. Fakturamanualen UN layout Key kan brukes. Eksportør bør påføre en er...

   01.06.2012

  • Adresser


   Albanias representasjon i Norge: Albania har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Stockholm: Republikken Albanias Ambassade Capellavägen 7 S-181 32 Lidingø Sverige Telefon: +46 8 731 09 20 Te...

   01.06.2012