Søk

 • Alle kategorier (7642)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (175)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Samtlige aktører som er i befatning med import, får tildelt et tisifret identifikasjonsnummer av tollvesenet. Innfortollingsrutiner vis...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Forsendelser til Folkerepublikken Kina skjer vanligvis på FOB-basis. I så fall er forsikring av hovedtransporten kjøpers utfordring. Se også kommentarer ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves som regel ikke, men der er forbud mot import av våpen, ammunisjon, giftmidler, narkotika samt varer av pornografisk art. For våpen og strategis...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Svært høye transportkostnader påløper gjennomgående ved landtransport til Kirgisistan, blant annet pga. høye transittavgifter ved forsendelser via Kasakhstan. For landtra...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Merking med opprinnelsesland anbefales. Emballasje Solid emballering kreves på grunn av til dels ekstreme værforhold...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett, sedvanerett og fransk tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presi...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 kuwaitisk dinar = 1000 Files Valutakode KWD Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Landrisiko  Risikogruppe 2, OECD. Tende...

   01.06.2012

  • Innovasjonstalen 2018 for Sogn og Fjordane


   12.06.2018

   12.00-02.00

   Innovasjonsbygget, Bakkeplassen på Sogndal Campus

   TEMA: MERKEVARA NORGE! For første gang syner vi fram det nye utstillingsvindauga for norske, bærekraftige løysningar.