Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Åpen regning Vanlig. Normal kredittid er 30 til 60 dager. Dokumentinkasso Vanlig. Remburs Anbefales for store kontrakter og nye forretningsforbindelser. Vanlig...

   12.02.2018

  • Produktkrav


   Standarder Malta er er fullt medlem av ISO og CEN. Maltas nasjonale standard organisasjon er Malta Competition and Consumer Affairs Authority. Immaterielle rettigheter Malta er med i det europeiske pa...

   12.02.2018

  • Produktkrav


   Standarder Nederland er fullt medlem av ISO og CEN. Nederlands nasjonale standard organisasjon Nederlands Normalisatie-instituut. Immaterielle rettigheter Nederland er medlem av EPO (European Patent O...

   19.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Årsregnskap er sjelden tilgjengelig, og betalingsanmerkinger er ikke offentlige. Aksjeselskap av typen AG må presentere regnskap, men det fi...

   05.02.2018

  • Fakta


   The Republic of Poland   Landkode: PL Landrisiko: Risikogruppe 0. Tendens: Positiv. Hovedstad: Warszawa Korrupsjonsindeks (CPI): 60 (2017). Tendens: Negativ. Tidssone: GMT + 1   Arbeidsuke: Mandag - F...

   19.01.2018

  • Fakta


   Romania    Landkode: RO Landrisiko: Risikogruppe 3. Tendens: Stabil. Hovedstad: Bukarest Korrupsjonsindeks (CPI): 48 (2017). Tendens: Negativ. Tidssone: GMT + 2   Arbeidsuke: Mandag - Fredag Myntenhet...

   19.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Alle importører må være registrert hos de lokale skattemyndigheter (Business registration certificate). De fleste varer kan innføres uten innførselslisens, men det kreves blant ann...

   11.01.2018