Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Produktkrav


   Den japanske "Food Sanitation Law" inneholder en positivliste over tillatte tilsetnings- og fargestoffer. Alle ingredienser og fargestoffer som ikke er nevnt på positivlisten er forbudt å bruke. Samme...

   18.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Kina krever forhåndsvarsling av varer før ankomst. Fem dokumenter må presenteres for kinesiske tollmyndigheter for å få tillatelse til import: Søknadsskjema for registrering hos ki...

   18.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen spesielle restriksjoner. Kinesiske importører har lov til å kjøpe utenlandsk valuta for importtransaksjoner i varer og tjenester. Alle importtransaksjoner må godkjennes av St...

   18.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Vær likevel oppmerksom på at utenlandstransaksjoner i MYR er tungt regulert. Kredittinformasjon Tilgangen på aktuell informasjon om malaysiske bedrifter er let...

   18.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesiell formular forlanges. UN Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. Den skal videre angi FOB- og CIF-verdier, samt spesifiserte frakt- og f...

   18.01.2018

  • Paper


   Innovation Norway uses paper that is manufactured from by wood-free, chlorine-free pulp and is neutral glued.

   29.08.2016

  • Innsats nr. 1 2011: Kunnskap og klynger


   Vi setter næringspolitikk på agendaen, og målet vårt er at Norge skal bli verdens mest innovative land. Til det trenger vi verdens beste innovasjonspolitikk.

   17.04.2012