Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Tollbehandling


   Generelt omtollbehandling. Fortolling og lagring Hellas er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Hellas, og at felles regelverk knyttet til tollprose...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Visse utførselsrestriksjoner vil trolig lagt til grunn ved salg av militært materiell, strategiske varer og utstyr som kan bli brukt til intern undertry...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av t...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på engelsk angloamerikansk rett, men med vesentlige endringer innført med grunnlag i sedvanerett. Forelde...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Adresser


   Irlands representasjon i Norge: Embassy of Ireland Haakon VIIs gate 1 0244 Oslo Telefon: 22 01 72 00 Telefax: 22 01 72 01 E-post: osloembassy@dfa.ie Hjemmeside Den norske ambassade i Dublin: Royal Nor...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 króna = 100 aurar Valutakode ISK Vanlig faktureringsvaluta NOK og USD Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner når det gjelde...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittiden med containerskip fra Oslo til Island er rundt 10 dager. Linjene H.F.Eimskipafelag Island, Faroe Line og Samskip går regelmessig på Island. For transport båd...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett.  Foreldelsesfrist Vanligvis ti år.  Rettslig oppfølging Brussel-konvensjonen om domm...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 dansk krone = 100 øre Valutakode DKK Vanlig faktureringsvaluta Danske kroner Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Landri...

   01.06.2012