Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Bør skrives ut i minst to eksemplarer på engelsk. Se fa...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser Emballasje Gjenbrukssystem for papir, big bags, fiskegarn, glass, jern, metaller mv. En...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten lisens. Krav om innførselslisens gjelder for visse varer. Ta kontakt med importør for ytterligere informasjon. En rekke varer kreves ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre signerte originaler på engelsk, russisk eller georgisk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se f...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Gibraltar hører forfatningsmessig inn under Storbritannia. De fleste varesorter kan importeres uten restriksjoner. Noen få varesorter er forbudt innført. Forhåndsinspe...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation : Nei World Customs Organisation : Ja Verdensbanken : Ja Det Internasjonale Pengefond : Ja Forente Nasjoner: Nei OECD: Nei Mer ...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt lev...

   01.06.2012

  • Adresser


   Italia har ambassade i Oslo: Embassy of the Italian Republic Inkognitogaten 7 0244 Oslo Telefon: 23 08 49 00 / 22 55 72 50 Telefax: 22 44 34 36 E-post: ambasciata.oslo@esteri.it Hjemmeside Innovasjon ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Ja Mer bakgrun...

   01.06.2012