Søk

 • Alle kategorier (7642)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (175)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Infoside for studenter


   Denne siden hjelper deg som er student med å finne relevant stoff til oppgaven din. Dessverre har vi liten kapasitet til å hjelpe studenter direkte, men ønsker å legge til rette for at du best mulig l...

   06.05.2013

  • Maler for styrearbeid og -rapportering


   Fullmaktsreglement Mal for styrets delegering av fullmakter til styreleder og leder for omstillingsarbeidet. Last ned mal for Fullmaktsreglement Styreinstruks og instruks til leder for omstillingsarbe...

   19.09.2016

  • Omstillingsministeren


   Det var med blandede følelser kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner reiste til Lierne i Nord-Trøndelag sist høst. Selv en statsråd kan føle seg nokså hjelpeløs i møtet med et lokalsamfun...

   26.09.2016

  • Rollag


   Rollag kommune har erfart nedgang i sysselsetning og befolkning over tid.  Kommunens hjørnesteinsbedrift har vedtatt å legge ned i 2018. Samtidig er det behov for et mer mangfoldig og robust næringsli...

   26.09.2016

  • Partnere


   MATSTREIF 7. - 8. sept. 2018. 10.00 -19.00 Rådhusplassen Flickr, Facebook, Instagram

   11.05.2016

  • Måsøy


   Måsøy kommune, ligger lengst nord-vest i Finnmark fylke og grenser til Hammerfest og Nordkapp kommune. Kommunen har sitt fastland på Porsangerhalvøya, og består i tillegg til dette av 5 større øyer (H...

   26.09.2016

  • 2. Strategi- og forankringsfasen


   Når fylkeskommunen har gitt en kommune omstillingsstatus og bevilget midler til å lage en plan for omstillingsarbeidet, er strategifasen i gang.

   27.09.2016