Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Varer med opprinnelse i Tyrkia til den regjeringskontrollerte (greske) delen av Kypros, er forbudt. Import til den tyrkiske delen av Kypros skjer normalt kun fra Tyrki...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Euro = 100 Cent Valutakode  EUR. Vanlig faktureringsvaluta  USD, EUR eller NOK. Valutakalkulator  Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landrisiko ...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen, eller gjennom EUs TARIC. Fortolling og lagring Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikk...

   01.06.2012

  • Adresser


   Litauens representasjon i Norge: Embassy of the Republic of Lithuania Dronningens gate 3 0244 Oslo Telefon: 22 12 92 00 Telefax: 22 12 92 01 E-post: amb.no@urm.lt Hjemmeside Innovasjon Norge har konto...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Ingen bestemmelser. I henhold til vanlig fraktpraksis skal godset merkes med varemottakers navn og adresse (shipping...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Jernbanenettet er tilknyttet "European Railway". Jernbanen går til Bar og går gjennom byene; Podgorica, Kolasin, Mojkovac, Bijelo Polje. Tollflyplasser Podgorica og Tivia...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detaljert over...

   01.06.2012