Søk

 • Alle kategorier (7642)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (175)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Alle importører må være registrert hos lokale skattemyndigheter og ha tilgang til det elektroniske systemet ECUAPASS som de får fra tollvesenet. For en del varer gjelder innførsels...

   03.02.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen kjente restriksjoner. Åpen regning Anbefales ikke. Kun forskuddsbetaling. Kredittsjekk av kunder via lokale forretningsbanker er mulig. Inntil tre måneders forsinkelser i pen...

   03.02.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i seks eksemplarer, bør være på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. I tillegg til de generelle opplysningene, skal følgende oppføres på fakturaen: - CIF-ver...

   03.02.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Spesiell formular forlanges, fulstendig liste med krav til innhold og eksempel ligger i toll og dokumentdatabasen Mendel Online. UN Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives ut i minst tre e...

   15.12.2017

  • Fakta


   Hong Kong Special Administrative Region of China   Landkode: HK Landrisiko: Risikogruppe 2. Tendens: Stabil.  Hovedstad: Hong Kong Korrupsjonsindeks (CPI): 77 (2017). Tendens: Stabil. Tidssone: GMT + ...

   05.02.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Etter overgangen til Folkerepublikken Kina 1. juli 1997 har Hong Kong bevart sin status som frihandelsområde med eget økonomisk, juridisk og tildels politisk system (one country, t...

   05.02.2018

  • ISO3 trebindingsverk


   ISO3 er trebindingsverk med kjerne av isolasjonsskum. Produktet eliminerer kuldebroer i vegger og gjør at man kan bygge minst 5 cm tynnere vegg, noe som tilsvarer 4 kvadratmeter ekstra gulvareal i et ...

   06.10.2015

  • Håndbok om å bygge med massivtreelementer


   Håndbok om å bygge med massivtreelementer fra Norsk Treteknisk Institutt er en teknisk håndbok og veileder som forener både teoretisk kunnskap og praktisk erfaring, og dekker alle relevante temaer kny...

   06.10.2015

  • Utleieboliger på Svartlamoen


   Da bydelen Svartlamoen i Trondheim skulle omreguleres fra industriområde til byøkologisk forsøksområde i 2001, ble reguleringsplanen gjort i samarbeid med beboerne. 

   06.10.2015