Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig landbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har et fe...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012

  • Adresser


   Spanias representasjon i Norge: Embassy of the Kingdom of Spain Halvdan Svartes gate 13 0244 Oslo Telefon: 22 92 66 90 Konsulatavd.: 22 92 66 80 Telefaax: 22 92 66 96 E-post: embspain@online.no Hjemme...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Ja Mer bakgrun...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen, eller HM Revenue & Customs. Fortolling og lagring Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig jordbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har et fe...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Storbritannia er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Storbritannia, og at felles regelverk knytte...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Visse varer/varegrupper er underlagt særlig lovgivning eller regulativer: Matvarer og visse forbruksvarer som kan inneholde sunnhetskadelige stoffer Farmasøytiske produkter, m...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett med innflytelse fra sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av ti...

   01.06.2012