Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Mai 2015


   Sammenlignet med mai 2014 var det i mai en nedgang på 2,3 prosent norsk fastlandseksport. For de fem første månedene samlet er det oppgang på 4,2 prosent. Mai hadde to færre virkedager enn mai i 2014,...

   18.06.2015

  • Februar 2015


   Sammenlignet med februar i 2014, falt samlet vareeksport med 14,5 prosent i februar og i de to første månedene er nedgangen 17,1 prosent.

   07.04.2015

  • Januar 2015


   Sammenlignet med januar i 2014, falt samlet vareeksport med 20,9 prosent i januar. Holder vi skip, råolje og naturgass utenom, og bare ser på fastlandseksporten var det, en nedgang på 2,2 prosent i ja...

   13.03.2015

  • Oktober 2014


   Sammenlignet med oktober i fjor, økte samlet vareeksport med 5,3 prosent. Hittil i år er det økning i eksportverdien på 0,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Vareimporten økte med 5,4 pro...

   27.11.2014

  • Juli 2014


   Sammenlignet med juli i fjor, falt samlet vareeksport med 12,5 prosent. Hittil i år er det uforandret eksportverdi sammenlignet med samme periode i fjor. Vareimporten økte med 7,8 prosent i juli, og s...

   02.09.2014