Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Indonesia Business Opportunities Webinar


   06.12.2017

   10.00-11.00

   Your own computer

   Our colleagues in the EEN network The South-East Asia IPR SME Helpdesk, together with the UK-ASEAN Business Council, welcomes everyone to join this collaborative webinar that focuses on Indonesian Bus...

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Årsregnskap er kun tilgjengelig for børsnoterte selskaper. Betalingsanmerkninger er ikke offentlige. Kredittopplysninger inneholder i mange ...

   18.01.2018

  • Produktkrav


   Den japanske "Food Sanitation Law" inneholder en positivliste over tillatte tilsetnings- og fargestoffer. Alle ingredienser og fargestoffer som ikke er nevnt på positivlisten er forbudt å bruke. Samme...

   18.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Kina krever forhåndsvarsling av varer før ankomst. Fem dokumenter må presenteres for kinesiske tollmyndigheter for å få tillatelse til import: Søknadsskjema for registrering hos ki...

   18.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen spesielle restriksjoner. Kinesiske importører har lov til å kjøpe utenlandsk valuta for importtransaksjoner i varer og tjenester. Alle importtransaksjoner må godkjennes av St...

   18.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Alle importører må være registrert hos det sør-afrikanske tollvesenet (SARS) og handelsdepartementet (DTI). De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. Importlisens (import pe...

   22.01.2018

  • Fakta


   Commonwealth of Australia   Landkode: AU Landrisiko: Risikogruppe 0. Tendens: Stabil. Hovedstad: Canberra Korrupsjonsindeks (CPI): 79 (2016). Tendens: Stabil. Tidssone:GMT 8-10 timer   Arbeidsuke: Man...

   22.01.2018

  • Produktkrav


   Det er spesielle produktkrav til enkelte produktkategorier: Matvareprodukter: Omfattende bestemmelser i Australian Food Standard Code. Maskiner, aparater, o.l.: Omfattende sikkerhets- og kvalitetsbest...

   22.01.2018

  • Seminar: Fra idè til marked, Tromsø


   11.05.2017

   09.00-11.00

   Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

   Veien fra idé til marked starter med å la kundene avgjøre om forretningsidéen din er god. På dette seminaret vil du lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle forretningsidéen din, og hv...