Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Riel = 100 sen. Valutakode KHR. Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner for de fleste varetransaksjoner. Men pengeoverføring...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er sertifiseringsplikt for import av en rekke varer til Kasakhstan. Ta kontakt med SGS Norge. Standarder Kasakhstan er fullt medlem av International Organization for Stand...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Alle varer som innføres med bil til Kasakhstan skal forhåndsvarsles elektronisk til tollmyndighetene. Forhåndsvarslingen skal gis til tollmyndighetene i det landet i tolluni...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Samtlige aktører som er i befatning med import, får tildelt et tisifret identifikasjonsnummer av tollvesenet. Innfortollingsrutiner vis...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Forsendelser til Folkerepublikken Kina skjer vanligvis på FOB-basis. I så fall er forsikring av hovedtransporten kjøpers utfordring. Se også kommentarer ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves som regel ikke, men der er forbud mot import av våpen, ammunisjon, giftmidler, narkotika samt varer av pornografisk art. For våpen og strategis...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Svært høye transportkostnader påløper gjennomgående ved landtransport til Kirgisistan, blant annet pga. høye transittavgifter ved forsendelser via Kasakhstan. For landtra...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Merking med opprinnelsesland anbefales. Emballasje Solid emballering kreves på grunn av til dels ekstreme værforhold...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012