Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett og angloamerikansk rett. Myntenhet Euro. Valutakode  EUR. Se Norges Bank for veileden...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Malta er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Malta, og at felles regelverk knyttet til tollprosed...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Moldav-Leu = 100 Bani Valutakode MDL Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Tillatelse fra Nasjonalbanken for utførsel av valuta med verdi høye...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Odessa i Ukraina er ofte brukt som transitthavn ved forsendelser til Moldova. Jernbanetransport kan være et konkurransedyktig alternativ. Brukbart innenlandsk vei-, jernb...

   01.06.2012

  • Muligheter i Marokko


   Gjennom en 10 måneders periode har en studentgruppe fra BI, NTNU og NHH i samarbeid med Innovasjon Norge sett nærmere på markedsmulighetene i Marokko. Resultatet av deres arbeid er samlet i denne rapp...

   21.04.2017