Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • 4.6 Aktuelle dokumenter


   Sett fra eksportørens synsvinkel ligger mye av sikkerheten i rembursen i å presentere riktige dokumenter i rett form, til rett tid og rett sted. I praksis vil rett sted normalt være eksportørens bank....

   15.07.2013

  • 4.8 Remburs: Priser og konkurranse


   Ved remburs som ved andre betalings- og sikringsformer betaler du i forhold til: Foreliggende risiko (sannsynlighet og konsekvenser) Valg av remburstype og antatt sikringsbehov I tabellen under gir vi...

   15.07.2013

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For enkelte varer som byggematerialer, kjemikalier, bensin- og petroleumsprodukter, plast- og treprodukter, jern- og stålprodukter og keramiske varer kan man allerede i avsend...

   01.06.2012

  • Adresser


   Egypts representasjon i Norge: Embassy of the Arab Republic of Egypt Drammensveien 90 A 0244 Oslo Telefon: 23 08 42 00 Telefax: 22 56 22 68 E-post: info@egypt-embassy.no / embassy.oslo@mfa.gov.eg Hjem...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo-Cayenne er ca. 25 dager. Hyppigst forbindelser med utgangspunkt i franske havner. Tollflyplasser Cayenne Importhavner Cayenne, Oyapoc og St....

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Norge har inngått en tosidig (bilateral) frihandelsavtale med Grønland. Opprinnelsesregler For å oppnå tollfordeler ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesiell formular forlanges. UN Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives ut i minst tre eksemplarer. Hvis det ønskes tol...

   01.06.2012