Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • 4.1 Innledning


   Ved eksport av varer utferdiges normalt en Handelsfaktura (Commercial Invoice), med opplysninger om levert varemengde, pris osv, på grunnlag av kontrakten mellom selger og kjøper. I punkt 4.3 gjengir ...

   16.07.2013

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • 4.3 Sjekkliste Handelsfaktura


   Handelsfaktura The commercial invoice Selgers / leverandørs navn og adresse. Name and address of both seller and supplier. Kjøpers /varemottakers navn og adresse. Name and address of both buyer and co...

   16.07.2013

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen eller Svetsisk tollvesen Frihandelsområder Sveits er medlem av EFTA. Liechtenstein er en suveren stat, og er medlem av EFTA og EØS-avtal...

   01.06.2012

  • 5.1 Innledning


   Hovedregelen er at alle varer skal deklareres ved eksport. De fremste unntakene gjelder varer med verdi som ikke overstiger kr. 5000 NOK, varer til “tax-free-shops” eller varer sendt på ATA-carnet. Ve...

   16.07.2013

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner   CH LI World Trade Organisation: Ja Ja                  World Customs Organisation: Ja Nei Verdensbanken: Ja Nei Det Internasjonale Pengefond: Ja Nei F...

   01.06.2012

  • 5.2 Enhetsdokument (Single Administrative Document)


   Formålet med dokumentet: Formular som skal anvendes for tolldeklarering ved eksport, import og transittering av varer. Standardisering: Basis er det såkalte SAD-dokumentet (Single Administrative Docum...

   16.07.2013