Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Irak


   TableAndGraf

   01.06.2012

  • Japan


   TableAndGraf

   01.06.2012

  • Jordan


   TableAndGraf

   01.06.2012

  • Kina


   TableAndGraf

   01.06.2012

  • Nepal


   TableAndGraf

   01.06.2012

  • Qatar


   TableAndGraf

   01.06.2012

  • EU/Sør Korea avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 127/2011 (side 1344 – 1414). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Sør Korea Varer som har opprinnelse i EU eller Sør Korea i tråd med opprinnelsesreglene i avtal...

   01.06.2012

  • Norge/EU


   Norge har to frihandelsavtaler med landene i EU. EØS (Europeiske økonomiske samarbeidsområde) er et samarbeid mellom EU, Norge, Island og Liechtenstein som sikrer fri flyt av varer, tjenester, kapital...

   01.06.2012