Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig jordbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har et fe...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Euro = 100 cents. Valutakode  EUR. Vanlig faktureringsvaluta  EUR og NOK. Valutakalkulator  Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landrisiko  Risiko...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Østerrike er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Østerrike, og at felles regelverk knyttet til to...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner OBS! Fortsatt forekommer restriksjoner på salg av militært materiell og på forsendelse av strategiske varer på grunn av politisk og militær uro. Les mer...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten lisens, men importører må ha en handelstillatelse fra myndighetene (General Trade License). Innførselsrestriksjoner er avhenging av r...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Afghanistan er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihe...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Vareforsendelser til Afghanistan går ofte via havnebyen Karachi i Pakistan. Veinett av generelt av dårlig kvalitet. Risikoen knyttet til innlandstransport i Afghanistan v...

   01.06.2012

  • Adresser


   Afghanistans representasjon i Norge: Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan Gange-Rolvs gate 5 0244 Oslo Telefon: 22 12 35 70 Telefax: 22 12 35 71 E-mail: info@afghanistanembassy.no Hjemmeside...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle produktkrav til enkelte produkter. Dette gjelder blant annet: - Matvareprodukter: omfattende bestemmelser i Australian Food Standard Code - Maskiner, apparater o.l.:...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Bahrain Dinar = 1000 fils. Valutakode BHD. Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Landrisiko Risikogruppe 4, OECD. Tendens:...

   01.06.2012