Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • 4.1 Innledning


   Ved eksport av varer utferdiges normalt en Handelsfaktura (Commercial Invoice), med opplysninger om levert varemengde, pris osv, på grunnlag av kontrakten mellom selger og kjøper. I punkt 4.3 gjengir ...

   16.07.2013

  • 4.3 Sjekkliste Handelsfaktura


   Handelsfaktura The commercial invoice Selgers / leverandørs navn og adresse. Name and address of both seller and supplier. Kjøpers /varemottakers navn og adresse. Name and address of both buyer and co...

   16.07.2013

  • 5.1 Innledning


   Hovedregelen er at alle varer skal deklareres ved eksport. De fremste unntakene gjelder varer med verdi som ikke overstiger kr. 5000 NOK, varer til “tax-free-shops” eller varer sendt på ATA-carnet. Ve...

   16.07.2013

  • 5.2 Enhetsdokument (Single Administrative Document)


   Formålet med dokumentet: Formular som skal anvendes for tolldeklarering ved eksport, import og transittering av varer. Standardisering: Basis er det såkalte SAD-dokumentet (Single Administrative Docum...

   16.07.2013

  • 5.3 Søknad om utførselslisens


   Formålet med dokumentet: Dokumenterer at Utenriksdepartementet har gitt tillatelse til utførsel fra Norge av en gitt vare til spesifiserte mottakere. Eksempelet viser blankett for søknad om utførselsl...

   16.07.2013

  • 7.1 Innledning


   Vi ser i dette kapitlet på noen av de mest anvendte dokumentene i forbindelse med produktkontroll. Generelt kreves det i dag at en rekke produkter er i samsvar med visse standarder. Dette gjøres blant...

   17.07.2013

  • 7.2 Samsvarserklæring


   Formålet med dokumentet: En egenerklæring som viser at produktet har vært gjennom en samsvarsvurdering, og at produsenten har dokumentasjon som beviser at produktet har vært vurdert opp mot europeiske...

   17.07.2013