Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • 5.3 Kumulasjon


   Ordet kumulasjon betyr i denne sammenheng ”fri anvendelse”. Frihandelsavtalene er i utgangspunktet kun mellom de partene som inngår i en avtale. EU og EFTA har i mange tilfeller avtaler med de samme l...

   17.07.2013

  • 6.1 Varesertifikat EUR.1 og varesertifikat EUR-MED


   Varesertifikat EUR.1 og varesertifikat EUR-MED foreligger i snap-sett à 3 ark. Sertifikatet skal fylles ut av eksportøren og attesteres (utstedes) av eksportlandets tollmyndigheter. Varesertifikater k...

   17.07.2013

  • Kredittforsikring


   Kredittforsikring er et finansielt instrument for å sikre utestående fordringer og selger får betalt. Kredittforsikring dekker tre typer risiki: manglende betalingseevne, betalings uvilje og politisk ...

   15.07.2013

  • 2.5 Ulike typer veksler


   For eksportøren er som regel en datoveksel gunstigst fordi den angir et fast starttidspunkt for å beregne når vekselen forfaller. Det kan være 30 dager etter fakturadato, etter utstedelse av et sjøfra...

   15.07.2013

  • 4.2 Hvorfor remburs?


   Remburs som betalings- og sikringsform har særlig sin styrke ved salg: Til kjøpere i land med betydelig og høy landrisiko. Når en remburs er åpnet er det normalt ”grønt lys” for at kjøper så vel får i...

   15.07.2013

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for enkelte produktgrupper. Lisens må fremskaffes før valuta kan tildeles og således før varene eksporteres fra Norge. Lisens tildeles på bakgr...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Transittid containerskip Oslo-Mutsamudu rundt 40 dager. Få direkte linjer. Omlasting i Madagaskar, Mocambique eller Tanzania ikke uvanlig. Tollflyplasser Moroni. Importh...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Observatør                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forent...

   01.06.2012