Søk

 • Alle kategorier (6970)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (233)
 • Tjenester (201)
  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Rettssystemet er modifisert for å overensstemme med kravene til OSCE og for å bukt m...

   01.06.2012

  • Direct collection - elektronisk dokumentinkasso


   Direct collection er en form for elektronisk dokumentinkasso. Den forutsetter at selger har en elektronisk direkte kobling til sin bank (online connection). Etter at selger og kjøper har blitt enige o...

   01.06.2012

  • Oppdragsbrevet - en sjekkliste


   Oppdragsbrevet fra eksportør til banken er et viktig grunnlag for at dokumentinkasso skal virke etter sin hensikt. Dette er en instruks til de andre partene og er derfor arbeidsgrunnlaget for hvordan ...

   01.06.2012

  • Aktuelle dokumenter


   Sett fra eksportørens synsvinkel ligger mye av sikkerheten i rembursen i å presentere riktige dokumenter i rett form, til rett tid og rett sted. I praksis vil rett sted normalt være eksportørens bank....

   01.06.2012

  • Juridisk system


   De enkelte land har sine egne rettsregler og rettssystemer. Både rettsreglene og ikke minst rettssystemene kan ha mange fellestrekk gjennom gjensidig påvirkning over tid eller ved avtaler om harmonise...

   01.06.2012

  • Skatteavtale med Norge


   Norge har inngått en rekke folkerettslige avtaler med andre stater for å unngå dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse. Norge har virksomme skatteavtaler med nærmere 80 land. Før skattereform...

   01.06.2012

  • Vareprøver


   Vareprøver uten kommersiell verdi defineres gjerne som varer, modeller og mønstre som kjennetegnes ved at de ved innfortolling i et land framstår som: Kommersielt verdiløse, for eksempel er gjennomhul...

   01.06.2012

  • Forhåndsinspeksjon av varer


   Ved eksport til en rekke land må varepartiene inspiseres av et godkjent inspeksjonsselskap før de sendes eller skipes. Dette kalles på engelsk ”Pre Shipment Inspection” og forkortes PSI. En forhåndsin...

   01.06.2012

  • Arbeidsforhold (HMS)


   Fokusområdet arbeidsforhold omfatter dialog og avtaler mellom partene i arbeidslivet og et spesielt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS).

   01.06.2012

  • Miljø


   Fokusområdet miljø omfatter hvordan virksomheten påvirker de naturlige omgivelsene den opererer i, slike som luftrom, vann og landområder samt energiforbruk, klimautslipp og dyrevelferd.

   01.06.2012