Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • A more diverse startup scene


   Boosting innovation and growth through diversity is part of the government's entrepreneurial plan.

   18.05.2017

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen eller Svetsisk tollvesen Frihandelsområder Sveits er medlem av EFTA. Liechtenstein er en suveren stat, og er medlem av EFTA og EØS-avtal...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner   CH LI World Trade Organisation: Ja Ja                  World Customs Organisation: Ja Nei Verdensbanken: Ja Nei Det Internasjonale Pengefond: Ja Nei F...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko  Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil. Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 88 (2016). Tendens: Negativ.  

   13.05.2016

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett med innflytelse fra sedvanerett. Foreldelsesfrist  Ordinær foreldelsesfrist er 3 år. ...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Godt utbygd vei-, jernbane- og kanalnett. Lastebiltransport dominerer forsendelsene Norge - Sverige. Tollflyplasser Göteborg, Luleå, Malmö, Norrköping, Stockholm og Visby...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. Se f...

   01.06.2012