Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • 2.10 Valutarisiko


   Med valutarisiko forstår vi faren for tapte eksportinntekter som følge av at kursen på oppgjørsvalutaen endrer seg i forhold til selgers forventninger. Denne risikoen er gjennomgående til stede ved et...

   11.09.2013

  • 2.11 Egenrisiko


   Med egenrisiko forstår vi faren for at manglende kunnskaper i egne rekker fører til at bedriftene ikke klarer å gjennomføre sine eksportforretninger, det være seg imøtekommelse av kundekrav, oppfyllin...

   11.09.2013

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Velutbygget vei-, jernbane-og kanalnett. Biltransport viktigste transportform i Tyskland generelt. Men jernbane-, båt- og kanaltransport kan i en del tilfelle være en int...

   01.06.2012

  • Irak


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012