Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Dram = 100 Luma. Valutakode AMD Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen kjente bestemmelser. Landrisiko  Risikogruppe 6, OECD. Tendens: St...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Armenia er medlem av tollunionen Euroasian Economic Union (EAEU) sammen med Russland, Hviterussland, Kazakhstan og K...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Ingen sjøhavner, men skipsfrakt kan gå via Svartehavet. Poti i Georgia er en mye brukt transitthavn. Relativt vel utbygget veinett. Koblet til det russiske jernbanenettet...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transport sjøveien via havnebyen Poti i Georgia og videre med bil eller jernbane ikke uvanlig. Forsendelse med jernbane via Russland kan være en konkurransedyktig løsning...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer (en original og tre kopier) på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakt...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Farmasøytiske produkter må registreres i Burkina Faso. Standarder Burkina Faso er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO. For visse typer varer gjelder ...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Som medlem av ECOWAS innrømmes i mange tilfeller tollpreferanser for varer fra andre medlemsland. Importavgifter I t...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for stort sett alle varer. Formålet med lisensene er hovedsaklig forbundet med statistisk kontroll. Lisensene blir innvilget automatisk. Innfør...

   01.06.2012

  • Jamaica


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012