Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Nepal


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • New Zealand


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Qatar


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Brasil


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt omeksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Proformafaktura Dersom importør behøver proformafaktura for å søke importlisens skrives denne med samme innhold som faktura. Proformafaktu...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Luanda er ca. 25 dager. Kun rundt 1/4 av veinettet er asfaltert. Delvis uframkommelige veier i regntiden. Indre vannveien av betydning...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk og tyskromersk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av sted, pun...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle forskrifter gjelder bl.a. farmasøytiske produkter som må registreres i Benin. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Standar...

   01.06.2012