Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (275)
 • Tjenester (221)
  • Energi og miljø


   Jobber bedriften for å fremme lønnsom og bærekraftig næringsutvikling innen fornybar energi og miljøteknologi? Da har vi mange tilbud til deg.

   23.05.2012

  • Merkeprosessen


   Reisemål som skal kvalifisere for merket for bærekraftig reisemål har en lang prosess foran seg. For å jobbe effektivt bør du løse oppgavene i en gitt rekkefølge. Dette er vårt forslag.

   18.12.2013

  • Slik kan du organisere prosessen


   Fase 1: Oppstart (1 måned) Forankre arbeidet i kommune og næring Måle status på områdene A og B Lage tiltaksplan fase 2 Fase 2: A-B (1-3 måneder) Besvare kravene i områdene A og B Måle status på områd...

   06.03.2013

  • Nøkkeltall cruise 2016-2017


   Med rapporten ønsker Innovasjon Norge å gi en oversikt over norsk cruisenæring. Visste du for eksempel at det i 2016 er beregnet et direkte forbruk fra passasjerer til norsk næring på i overkant av 2,...

   30.06.2017

  • Havfisketurisme - en lønnsom vekstnisje


   Havfiskebedrifter er lønnsomme, viser denne rapporten som avdekker årsaker og sammenhenger som kan forklare lønnsomhet og vekst for havfiskebedrifter i de fem nordligste fylkene i Norge. Rapporten vis...

   22.09.2014

  • Fisketurisme verdt millioner for lokalsamfunn


   Heldige fiskere tar med seg både fisk og gode opplevelser hjem, men de legger også fra seg mye penger underveis. En ny undersøkelse viser at fiskeres samlede forbruk av varer og tjenester bare i Hedma...

   25.02.2015