Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Sikkerhets- og antiterrortiltak


   Terrorhandlingene 11. september 2001 har satt sine spor i internasjonal handelspraksis. Hovedformålet med de mange sikkerhetstiltakene som er satt i verk er å spore opp og om mulig uskadeliggjøre terr...

   01.06.2012

  • Islamsk rett


   Dette er et selvstendig rettssystem som er uløselig knyttet til islam, med Koranen som primærkilde for rettssreglene. I tillegg kommer den hellige bok om profeten Muhammeds handlinger og levesett; Sun...

   01.06.2012

  • Miljømerking


   De senere årene har det også blitt etablert flere typer internasjonale ordninger for miljømerking av produkter. Det handler om systemer hvor det utarbeides kriterier for ulike produktgrupper. Produsen...

   01.06.2012

  • Disse produktene skal CE-merkes


   Hvert enkelt direktiv angir hvilke produkter som omfattes. Leketøy, maskiner, medisinsk utstyr, heiser, gassapparater og byggevarer et eksempler på produkter som skal CE-merkes. Mange av direktivene o...

   10.06.2015

  • EU / EØS


   Innenfor EU/EØS har produktkrav i hovedsak blitt vedtatt i form av direktiver som skal innarbeides i nasjonal lov, etter såkalt gammel metode. Slike direktiver fastlegger detaljerte tekniske spesifika...

   01.06.2012

  • Romania


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Sveits og Liechtenstein


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Sverige


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Ukraina


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012