Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Hellas


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Liechtenstein


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Luxembourg


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Norge


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • De største internasjonale containerhavnene


   Svært mye av internasjonal transport i dag går sjøveien og med containere. I Eksporthåndboken har vi bestrebet oss på å legge inn lenker til de største containerhavnene i verden. Dette fordi disse len...

   01.06.2012

  • Emballasje og EU-krav


   Innen EU finnes et eget emballasjedirektiv, 94/62/EG, som foreslår visse typer merking. Hvorvidt det er eksportør eller importør som skal står for formaliteter og betale eventuelle offentlige avgifter...

   01.06.2012

  • Treemballasje - restriksjoner


   Spredning til skog av skadedyr som følger med på lasset ved internasjonale vareforsendelser er dessverre en av baksidene ved handel over landegrenser. Ødelagte og hardt angrepne skoger og økosystemer ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Les mer om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon her. Faktura Ingen spesiell formular forlanges. ECE's Invoice Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives ut i minst tre originaler på fran...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for en rekke varer. Vær nøye med å undersøke om importør faktisk har fått innvilget importlisens før varene eksporteres. Importlisenser er vanl...

   01.06.2012

  • Kina


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012