Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Andean Community


   The Andean Community ble opprettet 10. mars 1996 og erstattet den 25 år gamle Andespakten. Medlemsland Bolivia, Columbia, Ecuador og Peru. Chile, Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay er assosierte m...

   01.06.2012

  • CACM


   CACM var opprinnelig et økonomisk samarbeid fra 1960-årene. I 1984 trådte en overensstemmelse i kraft som endret tolltariffsystemene og de institusjonelle strukturene i CACM. Medlemsland Belize, Costa...

   01.06.2012

  • EFTA


   Det Europeiske Frihandelsforbundet EFTA er et frihandelsområde. Norge, Island, Sveits og Liechtenstein er medlemmer i EFTA. EFTA er en internasjonal organisasjon som fremmer frihandel og økonomisk int...

   01.06.2012

  • EØS


   EØS-avtalen innebærer i grove trekk en utvidelse av EUs indre marked til også å omfatte Norge, Island og Liechtenstein. I tillegg til å innebære en videreføring av frihandelsavtalenes tollfrihet for a...

   01.06.2012

  • GCC


   GCC ble etablert I 1981 for å styrke det regionale samarbeidet innen økonomisk, sosial, politisk og militær sektor. GCC er et løst forbund, og fungerer som et retningsgivende forum for sine medlemmer....

   01.06.2012

  • Lomé- konvensjonen


   Lomé-konvensjonen ble først etablert i 1975, og fornyet i 1979, 1985, 1990 og 2000. EU (den Europeiske Union) er ved denne konvensjonen knyttet til 71 land i Afrika, Karibia og rundt Stillehavet gjenn...

   01.06.2012

  • WTO


   Verdens Handelsorganisasjon, WTO, ble opprettet 1. januar 1995 og er en videreføring og utvidelse av samarbeidet innenfor GATT - The General Agreement on Tariffs and Trade.

   01.06.2012

  • WCO


   Customs Co-operation Council (CCC) eller Tollsamarbeidsrådet ble opprettet ved en internasjonal konvensjon av 15. desember 1950. Rådets oppgaver var og er blant annet å administrere og fortolke to and...

   01.06.2012

  • Design


   Med design menes utseende og formen på et produkt eller en del av et produkt. Hva kan desingbeskyttes? - Form og utseende på et produkt - Utseende på ikke-fysiske gjenstander. For eksempel skjermbilde...

   01.06.2012

  • Rembursens gyldighet


   Kan en remburs ensidig trekkes tilbake eller ikke i løpet av gyldighetsperioden? Hvis en remburs er såkalt ugjenkallelig kan den ikke oppheves eller endres uten samtykke fra samtlige parter. Partene v...

   01.06.2012