Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Tollflyplasser Amsterdam (Schiphol), Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Rotterdam. Importhavner Rotterdam er både Europas og Nederlands største og mest internasj...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter som landbruksprodukter, visse næringsmidler, alkohol, våpen og eksplosiver. En god veileder på dette området er tollvese...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Alle typer emballasje skal gjenvinnes. Miljøverndepartementet (MD) har sat...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Relativt omfattende vei- og jernbanenett. Jernbanetransport relativt konkurransedyktig til Polen. Direkte containertransporter med tog fra tyske og nederlandske havner ti...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Ja Mer bakgrun...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko  Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil. Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 58 (2016). Tendens: Stabil.

   13.05.2016

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen eller Svetsisk tollvesen Frihandelsområder Sveits er medlem av EFTA. Liechtenstein er en suveren stat, og er medlem av EFTA og EØS-avtal...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Alle varer som innføres med bil til Russland skal forhåndsvarsles elektronisk til tollmyndighetene. Forhåndsvarslingen skal gis til tollmyndighetene i det landet i tollunion...

   01.06.2012