Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten innførselslisens, men innførsel av våpen, ammunisjon, militært utstyr og politiutrustning, antikviteter, kunstverk, edle metaller, av...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 dinar = 100 para. Valutakode RSD. Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner, men betalingen må skje innen avtalt tid og senest...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse typer varer gjelder kompliserte lover og forskrifter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer. Dette gjelder blant an...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Forsikring må tegnes med lokale forsikringsselskaper. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser Emballasje Da vareforsendelser ofte er gjenstand for ...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Rettssystemet er modifisert for å overensstemme med kravene til OSCE og for å bukt m...

   01.06.2012

  • Adresser


   Slovakias representasjon i Norge: Den Slovakiske Republikks ambassade Thomas Heftyes gate 24 0244 Oslo Telefon: 22 04 94 70 Telefax: 22 04 94 74 E-post: emb.oslo@mzv.sk Hjemmeside Norges representasjo...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Ja Mer bakgrun...

   01.06.2012

  • 2.5 Ulike typer veksler


   For eksportøren er som regel en datoveksel gunstigst fordi den angir et fast starttidspunkt for å beregne når vekselen forfaller. Det kan være 30 dager etter fakturadato, etter utstedelse av et sjøfra...

   15.07.2013

  • 4.2 Hvorfor remburs?


   Remburs som betalings- og sikringsform har særlig sin styrke ved salg: Til kjøpere i land med betydelig og høy landrisiko. Når en remburs er åpnet er det normalt ”grønt lys” for at kjøper så vel får i...

   15.07.2013