Søk

 • Alle kategorier (6988)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Brunei dollar = 100 cents. Bruneis valuta er knyttet til Singapore dollar og har følgelig samme kursutvikling. Betaling i euro ikke uvanlig. Valutakode BND. Se Norges...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Farmasøytiske produkter må registreres hos Ministry of Health i de Forente Arabiske Emirater. Med mindre eksportlandet har innført forbud mot import av kinesiske melkeprodukte...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation : Ja World Customs Organisation : Ja Verdensbanken : Ja Det Internasjonale Pengefond : Ja Forente Nasjoner : Ja OECD : Nei Mer ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Det kreves importlisens og ekstra dokumentasjon på samtlige varer. Importøren må ha en form for forretningslisens som må fornyes hvert år. Det kreves også sertifikater...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo-Tanzaniansk havn er 25-30 dager. Bare ca. 5% av veinettet er asfaltert. Store deler av innlandet er vanskelig å nå i regntiden. Jernbane...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførsel av våpen, ammunisjon og narkotika er forbudt. Forhåndsinspeksjon av varer De fleste varer er omfattet av en 'destination inspection' med spesielle prosedyrer...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Togo har asfalterte veier som setter Lomè i forbindelse med Burkina Faso i nord, Ghana i vest og Benin i øst. Der er også noe jernbane. Transittid containerskip ca. 33 da...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten mengdemessige begrensninger eller krav om innførselslisens. Forhåndsinspeksjon av varer Forhåndsinspeksjon av varer (Pre Shipment Ins...

   01.06.2012