Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Som medlem av CEMAC innrømmes tollpreferanser for varer fra andre medlemsland. Importavgifter Normalsats merverdiavg...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - colombiansk hovedhavn er 25-30 dager. En viss fare for sjørøveri, særlig ved trafikken på Stillehavskysten. En rekke flyplasser og bru...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Bør være solid og tåle lengre tids utelagring, hardhendt behandling, sterk...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er spesielle krav til visse produkter. Dette gjelder blant annet: - Kunstgjødsel: må registreres i Costa Rica og ledsages av et analysesertifikat. - Medisiner, farmasøytis...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Cuba er medlem av "Association of Caribbean States (ACS), "the African, Caribbean and Pacific Group" (ACP)  og CARICO...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Nei Det Internasjonale Pengefond: Nei Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakg...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Adresser


   Den Dominikanske Republikks representasjon i Norge: Den Dominikanske Republikk har ingen representasjon i Norge, se London: Embassy of the Dominican Republic 139 Inverness Terrace Bayswater London W2 ...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Særskilte regler gjelder blant annet for matvarer, kosmetikk, medisinske og farmasøytiske produkter, sigaretter og plantevernmiddel. Standarder For en del varegrupper skal vis...

   01.06.2012