Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Rettssystemet er basert på tyskromersk rett uten judisiell anmeldelse av lovgivende handlinger. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoter...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Ved krav om importlisens må pro form...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip fra Oslo til hovedhavn i: Fransk Polynesia: 50-60 dager New Caledonia: 40-50 dager Wallis og Futuna: 40-50 dager Transport via Frankrike er o...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Alle kasser bør merkes på to sider og opprinnelseslandet bør påføres. Emballasje Fran...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. India følger generelt internasjonale standarder, og der forskjeller eksisterer forsøker India å harmonisere nasjonale standarder med de internasjonale. Enkelte produkter må fo...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Ved innlandstransport i India må forsikring inngås med et lokalt forsikringsselskap. Transportmerking Opprinnelsesland må være merke...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Der er ikke lenger restriksjoner knyttet til transportforsikring ( mars 2012). Transportmerking Bruttovekt i kg bør merkes på kolli som veier 1000 kilo e...

   01.06.2012