Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (221)
  • Borkeplassen i Trondheim


   Da to gamle bygårder i tre fra 1840-tallet brant til grunnen i Trondheim sentrum i 2002, ble de erstattet med to bygårder med tilsvarende fasadelengde som de opprinnelige byggene, men med økt høyde.

   06.10.2015

  • Eksportkrav ut av Norge


   Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Vær oppmerksom på restriktive tiltak mot visse personer i lys av situasjoner i Ukraina. Les mer på Lovdata.

   20.02.2018

  • K-bjelken


   K-bjelken er en laminert lettbjelke i nordisk gran eller furu som består av 48 mm fingerskjøttede flenser av styrkesortert virke og 17 mm innerlameller i yteved.

   06.10.2015

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon I Ungarn finnes det omkring 1,8 millioner registrerte firmaer og circa 1/3 del av disse er operative. Firmaetableringer og alle etterfølgend...

   19.01.2018

  • ISO3 trebindingsverk


   ISO3 er trebindingsverk med kjerne av isolasjonsskum. Produktet eliminerer kuldebroer i vegger og gjør at man kan bygge minst 5 cm tynnere vegg, noe som tilsvarer 4 kvadratmeter ekstra gulvareal i et ...

   06.10.2015

  • Produktkrav


   Medisiner og farmasøytiske produkter må registreres ved import til Algerie. Legg merke til at det kreves et Certificate of Free Sales (CFS). Det gjelder også et importforbud på rundt 260 farmasøytiske...

   18.01.2018

  • Håndbok om å bygge med massivtreelementer


   Håndbok om å bygge med massivtreelementer fra Norsk Treteknisk Institutt er en teknisk håndbok og veileder som forener både teoretisk kunnskap og praktisk erfaring, og dekker alle relevante temaer kny...

   06.10.2015

  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesiell formular forlanges. ECE's Invoice Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives ut i minst tre originaler på fransk eller arabisk. Foruten vanlige fakturaopplysninger er det vikti...

   18.01.2018

  • Utleieboliger på Svartlamoen


   Da bydelen Svartlamoen i Trondheim skulle omreguleres fra industriområde til byøkologisk forsøksområde i 2001, ble reguleringsplanen gjort i samarbeid med beboerne. 

   06.10.2015

  • Norwegian Wood


   Norwegian Wood var et av de største prosjektene til Stavanger2008 - Europeisk kulturhovedstad. 

   06.10.2015